گوساله پرواری در زنجان

خریدار گوساله سیستانی

خریدار گوساله سیستانی اصیل،نر آماده وزن تا 150کیلو

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | Rose 0819