سایر در زنجان

فروش خیار شور و ترشی هفت بیجار

فروش خیار شور در انواع ویژه-نول-ممتاز بصورت دبه با 8کیلو خیار شور خالص همچنین ترشی هفت بیجار با طعم خوب و عامه پسند بصورت دبه 22کیلویی به قیمت کیلویی 1200ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | غفاری