حسابداری و حسابرسی در زنجان

انجام کلیه امورات حسابداری و ..

انجام حسابداری . ارزش افزوده . گزارشات فصلی سه ماهه . اظهار نامه مالیاتی . تهیه لسیت حقوق و دستمزد . تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی . محاسبات سهام شرکتهای ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | حصاری