حسابداری و حسابرسی در زنجان

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز ارائه دهنده و مجرای کلیه خدمات حسابداری بر اساس تغیرات جدید قانون مالیات های مستقیم (لازم الاجراء از ابتدای سال 95)، کلی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۲ | شاهرخ شهابی

انجام کلیه امورات حسابداری و ..

انجام حسابداری . ارزش افزوده . گزارشات فصلی سه ماهه . اظهار نامه مالیاتی . تهیه لسیت حقوق و دستمزد . تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی . محاسبات سهام شرکتهای ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حصاری